Cóż wspanialszego nad jedność przeciwieństw zwanych mężczyzną i kobietą? Kobieta dopełnia mężczyznę, a mężczyzna dopełnia kobietę.

Każde z nich ulega unicestwieniu ,gdyż razem są czymś więcej niż tylko mężczyzną i kobietą. Znika wewnętrzny i zewnętrzność , a „ja” i „nie -ja” zostają pogodzone. Dwoje staje się jednym ,nadal pozostając dwojgiem.

Ilustracja Jan Różański