Złożoność nie dostrzega tego , co proste. Przemyślność pomija to, co łatwe. Dużo trudu, wkładamy w robienie z siebie głupców.

Zacznij od doznania pustki. Wówczas dopiero słuchaj i patrz. Wsłuchaj się w słuchanie, obserwuj widzenie. Zamieniony w słuch, słuchaj, nie myśląc. Nie myśl i patrz szeroko otwartymi oczami. Milcząca ziemia przemówi. Pusta przestrzeń okaże się pełna. Tao nie może oddzielić się od samego siebie.

Ilustracja Jan Różański