W mitologii hinduskiej wierzono w Ojca Niebo zwanego Djaus oraz Matkę Ziemię Prythiwi, którzy niegdyś połączeni zostali rozdzieleni teraz cierpiąc w tęsknocie.

Ojciec to postać o dwóch obliczach – dnia i nocy. Jako Jasny dzień ukazuje się w postaci czerwonego byka zaś jako Nocne niebo w formie czarnego rumaka pokrytego perłami w postaci gwiazd.

Matka Ziemia nieprzerwanie daje życie i jest wzorem łagodności oraz uprzejmości. Za zło odpłaca dobrem, tak jak ziemia daje rolnikowi plony mimo, iż ranił ją pługiem.

Ilustracja Jan Różański