Psychoterapia par i małżeństw Inspiro

Psychoterapia par i małżeństw


Człowiek nieustannie się zmienia, to rzecz normalna i naturalna. Wraz z osobą zmienia się także to, co ją otacza, również jej relacje. Dynamika każdego z partnerów z osobna, jak również związku, który tworzą, to z jednej strony na ogół proces trudny, a z drugiej pociągający, możliwość przeżycia przemiany jest właśnie jedną z tych rzeczy, które kuszą, sprawiają, że chcemy być ze sobą.

Terapia par i małżeństw jest w dużej mierze refleksją nad tym, w jaki sposób dwie osoby mają tworzyć relację, czego od niej potrzebują i co ma się zmienić, by wspólnego życia doświadczać w coraz pełniejszym, bardziej świadomym i satysfakcjonującym wymiarze.

Najczęstsze przyczyny podejmowania terapii par:

  • powtarzające się, nierozwiązane konflikty
  • trudności w porozumiewaniu się, zaburzona komunikacja, brak rozmów
  • tłumione emocje, powracające, utrzymujące się bez wyraźnego powodu trudne stany emocjonalne i napięcia
  • obniżony nastrój czy nawet stany depresyjne jednej z osób w związku lub obydwojga
  • wybuchowość, agresja, nadmierna złość, kłótnie i awantury
  • poczucie wypalenia emocjonalnego, brak sensu bycia razem, poczucie samotności czy izolacji pomimo bycia razem
  • niezadowalające życie intymne (w tym wypadku szczególnie polecamy pracę z naszymi terapeutami-seksuologami),
  • rutyna, zobojętnienie, chęć odejścia, myśli o rozstaniu
  • uzależnienia, zaburzenia jedzenia i snu
  • krytycyzm, zbytnia surowość wobec siebie, partnera/partnerki.

 

To z pewnością nie wszystkie zagadnienia, wymagające pomocy specjalistycznej. Zapraszamy na sesję konsultacyjną i terapię pary i małżeństwa, które czują, że ich związki nie są takie, jak chciałyby, żeby były, zarówno przechodzących kryzysy, jak i poszukujących inspiracji czy rozwoju.

Istnieje możliwość pracy z parą terapeutów (będących w relacji osobistej), co pozwala na lepsze wyrażenie się każdej ze stron i doświadczenie zjawisk relacyjnych w szerszym wymiarze.