terapia dzieci Warszawa

Psychoterapia i terapia dzieci – Warszawa


Okres dziecięcy ma fundamentalne znaczenie, w tym czasie człowiek się kształtuje. To, co się z nim dzieje w dzieciństwie, jest ważne nie tylko ze względu na bieżące funkcjonowanie, będzie również znacząco wpływać na kształt życia na jego późniejszych etapach. Warto więc wykazać troskę i zaangażowanie i wesprzeć dziecko w rozwoju tak, aby był to dla niego czas maksymalnie korzystny i inspirujący.

TERAPIA DZIECI MA NA CELU POMOC IM W TRUDNYCH MOMENTACH, PRZEŻYCIACH I DOŚWIADCZENIACH, KTÓRE W MŁODYM WIEKU NIEUCHRONNIE SIĘ ZDARZAJĄ, A MAŁY CZŁOWIEK MA JESZCZE ZBYT MAŁO ZASOBÓW, BY SOBIE SAMODZIELNIE Z NIMI PORADZIĆ.

Do najczęściej spotykanych zagadnień, które wymagają pomocy specjalisty, zalicza się:

  • problemy emocjonalne typu lęk czy niepokój, przygnębienie, stany okołodepresyjne, kompulsje, inne
  • problemy w sferze społecznej typu trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji rówieśniczych, skłonność do izolacji, trudności z odnalezieniem się w grupie, inne
  • problemy wychowawcze: dziecko nie słucha, nie uznaje autorytetu, jest agresywne itp.
  • zaburzenia odżywiania, snu
  • trudne zachowania typu ADHD, tiki, inne.

Terapia dzieci – na czym polega?

Terapia dzieci różni się od standardowej terapii stosowanej u osób dorosłych. Zawiera podstawowe elementy, jak terapię indywidualną oraz grupową – jednak przeprowadzane sesje przybierają formę zabawy lub też aktywności fizycznej. Dziecko podczas takiej sesji może wyrazić się podczas rysowanie, odgrywanie roli czy śpiewanie. Terapia dzieci jest też skuteczniejsza, jeżeli w całym procesie leczenia uczestniczą rodzice.

Po wstępnej konsultacji dobieramy dla dziecka optymalny rodzaj psychoterapii. Warto zaznaczyć, że w proces psychoterapeutyczny dziecka dosyć często włączani są jego bliscy. Zazwyczaj oznacza to terapię rodzicielską, czyli pracę indywidualną z jednym z rodziców lub obydwojgiem, ukierunkowaną na rozwiązanie problemów osób dorosłych, które mogą mieć wpływ na ich dziecko, psychoedukację i poradnictwo psychologiczne, zajęcia z umiejętności rodzicielskich.

Terapię dzieci przeprowadzamy w Warszawie (zarówno Centrum Warszawy jak i inne dzielnice m.in. Żoliborz, Bielany, Wola i inne). Pomożemy jednak każdej osobie, która zgłosi się do naszego ośrodka z problemem.