Michał Lasocik

PSYCHOTERAPEUTA, TRENER, COACH – terapia indywidualna, szkolenia, coaching, psychotherapy in English

ZAPISZ SIĘ

W psychoterapii najbardziej ujmuje mnie szczególny rodzaj spotkania z drugim człowiekiem oraz wspólne poszukiwanie znaczenia dla tego co przynosi życie. Wierzę w siłę szczerej i otwartej komunikacji zarówno ludzi między sobą, jak i każdego z sobą samym. Moją misją jest ją wspierać i promować – dla innych, dla wszystkich, dla siebie.

Jestem absolwentem Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW. Pracuję jako pedagog ulicy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym. Bazując na zasobach moich podopiecznych, pomagam im w życiowych trudnościach i wspieram ich osobisty rozwój. Jestem trenerem i redaktorem tekstów popularyzujących naukę w Centrum Nauki Kopernik, prowadzę szkolenia dla nauczycieli z innowacyjnych technik edukacji. Prowadzę warsztaty rozwojowe metodami psychologii procesu, a także współpracuję z Teatrem Zgoda, z którym realizuję idee psychiatrii środowiskowej i wchodzę w obszar współczesnego teatru zwany „działaniami z pogranicza”.

Fascynują mnie sny i odnajdywanie ich roli w życiu na jawie. Lubię obcowanie z przyrodą, gotowanie na ogniu i prozę science-fiction. Długie wieczory poświęcam też twórczości wizualnej – malarstwu i fotografii.