Karol Domański

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA – terapia indywidualna, terapia par i małżeństw, psychotherapy in English

ZAPISZ SIĘ

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Prowadzę psychoterapię w nurcie psychologii głębi z osobami doświadczającymi trudności w obszarach:

Osobistym:
(przykładowo: stany depresyjne, niska samoocena, nieśmiałość w sytuacjach społecznych);
Pracujemy nad pytaniami takimi jak: jak o sobie myślę? jak się określam? jak się czuję, będąc sam/-a ze sobą, a jak wśród ludzi? czego jeszcze o sobie nie wiem? czego w sobie nie lubię, a czego nie rozumiem?

Relacyjnym:
(przykładowo: trudności związane z rozstaniem lub wejściem z związek, konflikty);
Pracujemy nad pytaniami takimi jak: jakie są moje związki? czemu nie są takie, jak bym chciał/-a? dlaczego ciągle trafiam na podobne trudności w relacjach?

Zawodowym:
(przykładowo: przepracowanie, brak satysfakcji z wykonywanej pracy);
Pracujemy nad pytaniami takimi jak: czego unikam w mojej pracy, a do czego dążę? co dodaje, a co odbiera mi radość i satysfakcję? czemu wchodzę w konflikty?

Rozwojowym:
Pracujemy nad pytaniami takimi jak: czy to, jaki/-a jestem, wynika z tego, jacy byli moi rodzice? jak sam/-a tworzę siebie i własne życie?

Terapia, jaką prowadzę polega nie tylko na doraźnej pomocy drugiej osobie w trudnych sytuacjach życiowych, ale też na odnajdywaniu głębszego sensu i znaczenia w życiu.
W procesie tym pomagam jej nawiązać mocny i głęboki kontakt z samym/-ą sobą.
Analiza snów i terapeutyczna praca z ich treściami okazują się często doskonałą drogą do tego celu.

W pracy terapeutycznej korzystam z psychologii analitycznej zapoczątkowanej przez Carla Gustava Junga.

Prowadzę również terapię w języku angielskim.

Kwalifikacje:
– uzyskałem tytuł magistra psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie;
– ukończyłem 2-letni kurs psychologii jungowskiej w Polskim Towarzystwie Psychologii Analitycznej;
– jako psychoterapeuta pracuję pod stałą superwizją w ramach indywidualnej ścieżki szkoleniowej w International Association for Analitycal Psychology (IAAP).

Jestem członkiem Komisji Etyki w Polskim Towarzystwie Psychologii Analitycznej.

Lubię podróżować i odkrywać, jak zróżnicowana jest natura, której częścią jest człowiek. Uwielbiam odkrywać znaczenie, jakie wnoszą do życia sny, które śnimy; trudności przez które przechodzimy; kryzysy jakie nas spotykają; radości które przeżywamy – wszystko, co może dać nam pełniejsze i głębsze odczucie tego, co to znaczy, że „jesteśmy sobą“. Proces odkrywania własnej natury i oferowania jej światu, który nas otacza, to dla mnie wielkie dzieło, warte całego życia.