Adam Kościuk

PSYCHOTERAPEUTA, KONSULTANT, TRENER – terapia indywidualna, szkolenia.

ZAPISZ SIĘ

Moim zdaniem to jak myślimy i czujemy pełni kluczową rolę w pokonywaniu życiowych zmartwień. Najczęściej odpowiedzi na nasze trudności znajdują się wewnątrz nas samych, ale nie zawsze łatwo usłyszeć i zrozumieć samego siebie.  W mojej pracy najczęściej zajmuję się następującymi obszarami:

 

Osobistym:
– samotność i doświadczenie pustki; tendencje depresyjne; lęki i niepokoje; niska samoocena; brak poczucia sensu w życiu;

Relacyjnym:
– powtarzające się problemy związkowe; konflikty i nierozwiązane sytuacje rodzinne; trudne emocje i kryzysy; wątpliwości i brak akceptacji; trudności w komunikacji;

Zawodowym:
– zmiana pracy; pracoholizm; wypalenie zawodowe; konflikty z współpracownikami i przełożonymi; poszukiwanie nowych obszarów samorealizacji;

 

Źródło naszych problemów leży często w tym, czego o sobie nie wiemy lub czego w sobie nie lubimy i nie akceptujemy. W ramach takiego podejścia staramy się przyjrzeć nie tylko temu, z czego zdajemy sobie sprawę, ale także zwracamy uwagę na trudne emocje, subtelne doświadczenia w ciele, konflikty występujące w relacjach, a nawet na sny. Dzięki temu problemy, choć wciąż bolesne, dają nam szansę nauczenia się czegoś nowego i mogą stać się sprzymierzeńcem w rozwoju pełniejszego siebie.

 

Kwalifikacje:
Posiadam uprawnienia psychoterapeuty oraz rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu (PTPP) należącego do Polskiej Rady Psychoterapii do prowadzenia terapii pod stałą superwizją dyplomowanego nauczyciela psychologii zorientowanej na proces. Jestem też członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologii Analitycznej współpracującego z International Association for Analytical Psychology, zajmującego się międzynarodowym programem kształcenia analityków jungowskich.

Jestem członkiem Komisji Etyki w Polskim Towarzystwie Psychologii Procesu.

 

Prywatnie:

W wolnym czasie staram się spędzać dużo czasu w naturze, słuchając różnych odmian muzyki ambientowej i chillout’u. Nigdy nie pogardzę też dobrą książką – szczególnie taką, która dotyczy tematów mitologicznych, świata symboli, czy też odmiennych stanów świadomości.