Ważne rozróżnienie pomiędzy wiedzą a świadomością. Nasza wiedza jest ogromna, dostępna, a świadomość – cóż, czym jest świadomość…?