Moc doświadczenia i samo – stanowienia. Jakże prawdziwe..