Harmonia jest wspaniałą rzeczą, ale nie tak potężną jak świadomość.