Zarządzanie własnym nastawieniem to istotna sprawa, ta sama wartość może być używana w sposób destrukcyjny albo z pożytkiem.